Urdhri profesional per mjekun veteriner

Levizja Mjaft bëri këtë kërkesë E Drejta e Informimit për Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

Kërkesa ishte e suksesshme.

Nga: Levizja Mjaft

Të nderuar Ministria e Bujqesise,

ju paraqesim kerkesen tone si me poshte :

- Informacion " Per Urdhrin Profesional te Mjekut Veteriner"

Me respekt,

Levizja Mjaft

Lidheni me ketë

Nga: Dua Info


Attachment Image.jpg
865K Download

Attachment Image 2.jpg
690K Download


I\E nderuar , 

shih bashkangjitur

Lidheni me ketë

Gjëra për të bërë me këtë kërkesë

Çdokush:
Vetëm për Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave: