Shihni dhe kërkoni kërkesat

  

26 Kërkesa për të Drejtën e Informimit u gjetën

Procedura per kthimin e tokes are ne toke truall
Përgjigja nga Bashkia e Tiranës per Gentian.
Në pritje për rishqyrtim të brendshëm.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Informacion mbi procedurat e zhvillimit te gjyqeve ne gjykate
Përgjigja nga Ministria e Drejtësisë per Robert Hyso.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Pershendetje!
Përgjigja nga Ministria e Arsimit dhe Sportit per Qamil.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016
Kërkesë dërguar te Ministria e Zhvillimit Urban nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Zhvillimit Urban, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja e vëmen...
Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016
Kërkesë dërguar te Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet r...
Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016
Kërkesë dërguar te Ministria e Energjisë dhe Industrisë nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Energjise dhe Industrise, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja...
Buxhetet dhe paqyrat financiare
Kërkesë dërguar te Universiteti "Aleksandër Xhuvani" i Elbasanit nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Universiteti i Elbasanit, Në kuadër të një Projekti, suportuar nga Ambasada Amerikane, Zyra e Çështjeve Publike, nëpërmjet të cilit, Lëviz...
Buxhetet dhe paqyrat financiare
Kërkesë dërguar te Universiteti "Fan S. Noli" Korçë nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Universiteti i Korces, I nderuar Z. Gjergji Mero, Në kuadër të një Projekti, suportuar nga Ambasada Amerikane, Zyra e Çështjeve Publike,...
Buxhetet dhe paqyrat financiare
Kërkesë dërguar te Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Universiteti i Durresit, Në kuadër të një Projekti, suportuar nga Ambasada Amerikane, Zyra e Çështjeve Publike, nëpërmjet të cilit, Lëvizj...
Buxhetet dhe paqyrat financiare
Kërkesë dërguar te Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Universiteti i Vlores, Në kuadër të një Projekti, suportuar nga Ambasada Amerikane, Zyra e Çështjeve Publike, nëpërmjet të cilit, Lëvizja...
Buxhetet dhe paqyrat financiare
Kërkesë dërguar te Universiteti i Tiranës nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Universiteti i Tiranes, Në kuadër të një Projekti, suportuar nga Ambasada Amerikane, Zyra e Çështjeve Publike, nëpërmjet të cilit, Lëvizja...
Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016
Kërkesë dërguar te Ministria e Kulturës nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Kultures, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja e vëmendjes nda...
Proceset konsultative
Kërkesë dërguar te Komisioni per Sigurine Kombetare nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Komisioni per Sigurine Kombetare, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja e v...
Proceset konsultative
Kërkesë dërguar te Komisioni i Ekonomise dhe Financave nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Komisioni i Ekonomise dhe Financave, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja...
Buxheti faktit i vitit 2015
Kërkesë dërguar te Ministria e Punëve të Brendshme nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Brendshme, Ju paraqesim kerkesen tone si me poshte : - Buxheti Faktik i vitit 2015 (te tremujorit te pare, te dyte, te trete...
Caktimi i koordinatorit
Përgjigja nga Bashkia e Tiranës per Levizja Mjaft.
Pjesërisht e suksesshme.
I\E nderuar , shih bashkangjitur
Caktimi i koordinatorit
Përgjigja nga Ministria e Mjedisit per Levizja Mjaft.
Suksesshme.
I\E nderuar, shih bashkangjitur
Kerkese rektoratit
Përgjigja nga Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër per Levizja Mjaft.
Suksesshme.
I\e nderuar, shih bashkangjitur 
"Masat shtese te sigurise publike"
Përgjigja nga Ministria e Punëve të Brendshme per Levizja Mjaft.
Suksesshme.
I\e nderuar , shih bashkangjitur
Dosjet per lejen e ndertimit
Kërkesë dërguar te Bashkia e Tiranës nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Bashkia Tirane, Ju paraqes kerkesen time me poshte: -dosjen per lejen e ndertimit tek diga dhe dosjen per lejen e ndertimit perballe Fa...
Procedurat e konsultimit
Përgjigja nga Ministria e Mbrojtjes per Levizja Mjaft.
Në pritje të klasifikimit.
I\e nderuar, shih bashkangjitur
Pergatije e projektligj-it
Përgjigja nga Ministria e Mbrojtjes per Levizja Mjaft.
Suksesshme.
I\e nderuar, shih bashkangjitur
I\E nderuar ,  shih bashkangjitur
Ju lutem shikoni bashkangjitur