Na kontaktoni të përditësojmë adresën e postës elektronike për Ministria e Kulturës

(ose kyçuni)

Adresa e kontaktit për kërkesën e të Drejtës së Informimit drejtuar institucionit.

URL-ja ku gjetët adresën e postës elektronike. Kjo fushë është opsionale, por do na ndihmonte shume nëse mund te na dërgoni lidhjen e një faqe specifike që jep këtë adresë, tek faqa elektronike e institucionit, sepse kështu do e kemi më të lehë për të kontrolluar saktësinë e informacionit.