Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe Universiteti i Shkodrës

1 kërkesë
Kerkese rektoratit
Përgjigja nga Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër per Levizja Mjaft.
Suksesshme.
I\e nderuar, shih bashkangjitur 

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?