Universiteti "Fan S. Noli" Korçë

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe Universiteti i Korçës

Universiteti "Fan S. Noli" Korçë

1 kërkesë
Buxhetet dhe paqyrat financiare
Kërkesë dërguar te Universiteti "Fan S. Noli" Korçë nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Universiteti i Korces, I nderuar Z. Gjergji Mero, Në kuadër të një Projekti, suportuar nga Ambasada Amerikane, Zyra e Çështjeve Publike,...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?