Universiteti "Aleksandër Xhuvani" i Elbasanit

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe Universiteti i Elbasanit

Universiteti "Aleksandër Xhuvani" i Elbasanit

1 kërkesë
Buxhetet dhe paqyrat financiare
Kërkesë dërguar te Universiteti "Aleksandër Xhuvani" i Elbasanit nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Universiteti i Elbasanit, Në kuadër të një Projekti, suportuar nga Ambasada Amerikane, Zyra e Çështjeve Publike, nëpërmjet të cilit, Lëviz...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?