Prokuroria e Përgjithshme

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe Prokuroria e Përgjithshme

Prokuroria e Përgjithshme

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Prokuroria e Përgjithshme duke përdorur këtë faqe.