Ministria e Zhvillimit Urban

Ministria e Zhvillimit Urban, i emërtuar gjithashtu edhe MZHU

Ministria e Zhvillimit Urban

1 kërkesë
Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016
Kërkesë dërguar te Ministria e Zhvillimit Urban nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Zhvillimit Urban, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja e vëmen...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?