Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, i emërtuar gjithashtu edhe MTI

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës duke përdorur këtë faqe.