Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, i emërtuar gjithashtu edhe MMSR

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

1 kërkesë
Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016
Kërkesë dërguar te Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet r...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?