Ministria e Kulturës

Ministria e Kulturës, i emërtuar gjithashtu edhe MK

Ministria e Kulturës

1 kërkesë
Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016
Kërkesë dërguar te Ministria e Kulturës nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Kultures, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja e vëmendjes nda...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?