Ministria e Punëve të Jashtme

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe MJ

1 kërkesë
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Punëve të Jashtme per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?