Ministria e Mjedisit

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe Ministria e Mjedisit

Ministria e Mjedisit

2 kërkesa
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Mjedisit per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Caktimi i koordinatorit
Përgjigja nga Ministria e Mjedisit per Levizja Mjaft.
Suksesshme.
I\E nderuar, shih bashkangjitur

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?