Ministria e Financave

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe MF

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Ministria e Financave duke përdorur këtë faqe.