Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Ministria e Energjisë dhe Industrisë, i emërtuar gjithashtu edhe MEI

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

1 kërkesë
Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016
Kërkesë dërguar te Ministria e Energjisë dhe Industrisë nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Energjise dhe Industrise, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?