Ministria e Punëve të Brendshme

Ministria e Punëve të Brendshme, i emërtuar gjithashtu edhe MB

Ministria e Punëve të Brendshme

3 kërkesa
Zhvillimi i konsultimeve publike
Përgjigja nga Ministria e Punëve të Brendshme per Lëvizja MJAFT!.
Në pritje të klasifikimit.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
"Masat shtese te sigurise publike"
Përgjigja nga Ministria e Punëve të Brendshme per Levizja Mjaft.
Suksesshme.
I\e nderuar , shih bashkangjitur
Buxheti faktit i vitit 2015
Kërkesë dërguar te Ministria e Punëve të Brendshme nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Ministria e Brendshme, Ju paraqesim kerkesen tone si me poshte : - Buxheti Faktik i vitit 2015 (te tremujorit te pare, te dyte, te trete...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?