Institucione publike

U gjetën 7 institucione publike duke filluar me ‘K’

Këshilli i Lartë i Drejtësisë E quajtur gjithashtu KLD. Këshilli i Lartë i Drejtësisë
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Këshilli i Lartë i Shtetit E quajtur gjithashtu KLSH. Këshilli i Lartë i Shtetit
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Komisioni i Ekonomise dhe Financave E quajtur gjithashtu Komisioni i Ekonomise dhe Financave.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik E quajtur gjithashtu Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Komisioni per Sigurine Kombetare E quajtur gjithashtu Komisioni per Sigurine Kombetare.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Kryeministria E quajtur gjithashtu Kryeministria. Kryeministria
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Kuvendi i Shqipërisë E quajtur gjithashtu Kuvendi i Shqipërisë. Kuvendi i Shqipërisë
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .

Nuk mund të gjeni institucionin që dëshironi?

Shfaq vetëm...

Duke filluar me

Ministri

Bashki

Kryeministria

Institucione të tjera

Universitete

Institucione të Pavarura

Na mungon ndonjë institucion publik?

Lista e të gjitha institucionet (CSV)