Institucione publike

U gjetën 16 institucione publike duke filluar me ‘B’

Bashkia Belsh E quajtur gjithashtu Bashkia Belsh.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Berat E quajtur gjithashtu Bashkia Berat.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Dibër E quajtur gjithashtu Bashkia Dibër.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Divjakë E quajtur gjithashtu Bashkia Divjakë.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Durrës E quajtur gjithashtu Bashkia Durrës.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Elbasan E quajtur gjithashtu Bashkia Elbasan.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia e Tiranës E quajtur gjithashtu Bashkia e Tiranës. Bashkia e Tiranës
3 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Fushë-Arëz E quajtur gjithashtu Bashkia Fushë-Arëz.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Korçë E quajtur gjithashtu Bashkia Korçë.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Kuçovë E quajtur gjithashtu Bashkia Kuçovë.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Kukës E quajtur gjithashtu Bashkia Kukës.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Lezhë E quajtur gjithashtu Bashkia Lezhë.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Mallakastër E quajtur gjithashtu Bashkia Mallakastër.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Mat E quajtur gjithashtu Bashkia Mat.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Peqin E quajtur gjithashtu Bashkia Peqin.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Roskovec E quajtur gjithashtu Bashkia Roskovec.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .

Nuk mund të gjeni institucionin që dëshironi?

Shfaq vetëm...

Duke filluar me

Ministri

Bashki

Kryeministria

Institucione të tjera

Universitete

Institucione të Pavarura

Na mungon ndonjë institucion publik?

Lista e të gjitha institucionet (CSV)