Institucione publike

U gjet 1 institucion publik në kategorinë e ‘Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike’

Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike E quajtur gjithashtu AITPP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .

Nuk mund të gjeni institucionin që dëshironi?

Shfaq vetëm...

Duke filluar me

Ministri

Bashki

Kryeministria

Institucione të tjera

Universitete

Institucione të Pavarura

Na mungon ndonjë institucion publik?

Lista e të gjitha institucionet (CSV)