Kuvendi i Shqipërisë

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe Kuvendi i Shqipërisë

Kuvendi i Shqipërisë

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Kuvendi i Shqipërisë duke përdorur këtë faqe.