Komisioni i Ekonomise dhe Financave

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe Komisioni i Ekonomise dhe Financave

1 kërkesë
Proceset konsultative
Kërkesë dërguar te Komisioni i Ekonomise dhe Financave nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Komisioni i Ekonomise dhe Financave, Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?