Agjensia e Trajtimit të Koncesioneve

Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve, i emërtuar gjithashtu edhe ATRAKO

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjensia e Trajtimit të Koncesioneve duke përdorur këtë faqe.