Agjencia e Shërbimit Arkeologjik

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik , i emërtuar gjithashtu edhe ASHA

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia e Shërbimit Arkeologjik duke përdorur këtë faqe.