Agjencia e Prokurimit Publik

Agjencia e Prokurimit Publik, i emërtuar gjithashtu edhe APP

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia e Prokurimit Publik duke përdorur këtë faqe.