Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë

Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë, i emërtuar gjithashtu edhe APAAL

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë duke përdorur këtë faqe.