Agjencia Kombëtare e Provimeve

Agjencia Kombëtare e Provimeve, i emërtuar gjithashtu edhe AKP

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia Kombëtare e Provimeve duke përdorur këtë faqe.