Agjencia Kombëtare Bërthamore

Agjencia Kombëtare Bërthamore, i emërtuar gjithashtu edhe AKB

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia Kombëtare Bërthamore duke përdorur këtë faqe.